Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

NHỮNG TRANG WEB NGOẠI GIAO NÊN BIẾT:



http://psdglobal.wordpress.com/2013/08/30/best-diplomatic-blogs/

Best Diplomatic Blogs

Một vài blog ngoại giao tốt nhất ...
chia sẻ các liên kết tiêu đề, cần phải có các liên kết nhanh, Twitter nguồn cấp dữ liệu + các loại cuộn blog.

     DipNote blogs.state.gov Nhà nước chính thức Bộ Blog
 blogs.state.gov 


     Dưới Rambles sương mù
 foggybottomrambles.blogspot.com

  Một gia đình liên lạc văn phòng nguồn cung cấp thông tin tour du lịch chia sẻ với người khác, các chương trình và nguồn lực.

     DiploPundit diplopundit.net Đại cuộn blog, liên kết tiêu đề + Twitter cập nhật

     eDiplomat ediplomat.com Portal toàn cầu về ngoại giao. Liên kết tiêu đề + phải có nhanh Liên kết

     e-ngoại giao diplomacy.edu / e-ngoại giao Một nền tảng cho các tác động của internet đối với tất cả mọi thứ ngoại giao.

     Chính sách đối ngoại | Các cáp thecable.foreignpolicy.co blog của ngoại giao của tạp chí Chính sách đối ngoại

     The Diplomat thediplomat.com diễn đàn trực tuyến có tính năng trích đoạn từ một hợp những blog ngoại giao.

     WhirledView whirledview.typepad.com Mẹo, tờ, blog cuộn, tiêu đề và nguồn lực.

     Blog nước ngoài Dịch vụ .... nhiều hơn nữa và các blogspots ngoại giao.
afsa.org/foreign_service_blogs  


Hoặc gửi cho chúng tôi bài yêu thích của bạn
về ngoại giao.
Đối với tất cả những diễn biến phát triển kinh tế mới nhất ...
Đăng ký nhận bản tin tiếp theo của chúng tôi tại:
psdglobal.com 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét