Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

NHỮNG BẢN NHẠC NGA BẤT HỦ


Cách mạng Tháng Mười Nga đã là dĩ vãng. Mối đó mà đã trở thành thời xa xưa, nhưng những bản nhạc thì còn sống mãi.  Thế sự xoay vần. Mời bạn cùng nghe và cảm nhận về đất nước thanh bình, chúng ta vô cùng kinh trọng này: