Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Nhớ Con Sông Quê Hương

                                   Tác giả: Tế Hanh

\Quê hương tôi có con sông xanh biếc 
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
 
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
 
Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng
 
Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
 
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi?
 
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!
 
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
 
Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
 
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu