Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

CÂY NHỘI – HAY LÀ CÂY CƠM NGUỘI – CÂY BA CHẠC

Tham khao:

http://www.danmanhhung.blogspot.com/2013/12/cay-com-nguoi.html

Những người lính mở đường và bảo vệ đường Trường Sơn năm xưa  thường nấu nước cây này để tắm. Trị ghẻ rất hữu hiệu và chúng tôi gọi nó là cây ba chạc – vì lá của nó có ba chạc, khác với rất nhiều cây lá khác, dễ phân biệt. Hà Nội gọi là cây Cơm Nguội. Quả cuả nó đốt lên thối như phân bắc. Nó còn tên khác là Thu phong. cây Sếu, cây phác.

 Cây nhội thuộc họ Thầu Dầu Euphorbiaceae, (hay còn gọi họ Gai dầu) là cây gỗ lớn, cao trên 30m. Tên khoa học Cellis  sinensis
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét